www.advRiders.sk – dobrodružstvo v jednej stope

Registrácia

Prihlásenie:

Piliscev XL Sand Race 2014 – pokyny

autor: Haro007, 24. 4. 2014, Diskusia k článku (počet reakcií: 0) Piliscev XL Sand Race 2014 – pokyny

O týždeň budeme na trati v Piliščéve ladiť motorky a oddychovať po prvom tréningu. Preto si dovolím ešte raz zosumarizovať beh pretekárskeho XL víkendu. Aby sme predišli zbytočným otázkam a nedorozumeniam.

Pretek sa uskutoční na uzatvorenej enduro a krosovej trati Piliščév v Maďarsku GPS N47°40´26,03“ E18°47´32,22“. Platiaci pretekári majú k dispozícii plochu na kempovanie s prípojkami elektriny, wc a sprchy. Čiže spíme vo vlastných stanoch a karavanoch. O žalúdky sa v tekutej a pevnej podobe postará bufet, platí sa Eurami!

Platby za pretek posielajte do pondelka polnoci 28.4. na ČSOB Nitra č.ú. 4018525639/7500, IBAN: SK76 7500 0000 0040 1852 5639. Po tomto termíne iba hotovosť pri prebierkach. Podľa nových pravidiel to ide cez IBAN aj zo zahraničia bez manipulačných poplatkov.

Návštevníci – diváci majú vstup zdarma. Pokiaľ prenocujú, platia na jednu noc 5,-€ za stan a motorku dohromady. Inak sa môžu pohybovať v rámci pozerania pozdĺž celej trate, samozrejme pešo. Od 23:00 platí večierka pre všetkých – pre pretekárov aj pre návštevníkov.

Registrácia je stále otvorená, vytlačím zopár čísiel navyše pre notorických neporiadnikov, neprihlásených vopred. Upozorňujem, že prebierky sú naplánované na štvrtok 1.5.2014 od 12:00 do 19:00. Chceme ich stihnúť za svetla, pretože jazdci musia absolvovať povinný zoznamovací enduro tréning. Pokiaľ sa niekto dostaví potme, vybavíme aj jeho, no bude musieť nasledujúci deň o 7:00 absolvovať dodatočný tréning. Výnimky sa nepovoľujú, pretože víkend je veľmi nabitý a nebude časový priestor na posúvanie štartu. Ostatné sa dočítate v oficiálnych pravidlách.

Na trati nezablúdite, vyznačím ju pomocou farebných sprejov priamo v teréne. Po trati bude premávať štvorkolka, určená na odtiahnutie pokazených strojov a prípadný odvoz zranených do bivaku.

Jazdci, ktorí nezaplatili vopred cez účet majú čas do pondelka popoludnia. Potom sa dá iba v hotovosti na mieste. Podľa nový pravidiel je v súčasnosti platba zo zahraničia bez poplatku, preto aj jazdci z Čiech môžu platiť zálohu pomocou IBAN-u. Vzhľadom k počasiu odporúčam obutie štupľových pneumatík, jazdci na vyslovene cestných a zodratých vzoroch neprejdú cez prebierku. V technickej prebierke vypĺňajú prihlásení aj Reverz a Technickú prebierku. Urýchli a zjednoduší našu prácu, ak toto zvládnete sami a prinesiete uvedené dokumenty kompletné so sebou. Dokumenty v PDF sú na stiahnutie pod článkom. Prípadne sa pýtajte cez diskusiu alebo cez osobný mail.

Časomiera, vzhľadom k nízkemu počtu prihlásených, je klasická. Výsledky napíšeme na lístky a do formuláru a potom vyhodnotíme pomocou Excelu. Lístky budete nosiť so sebou, pripravte sa na to.

Pribudla jedna špeciálna cena. Na „divokú kartu“ vyberieme technicky jazdiaceho pretekára bez ohľadu na výsledok, ktorého evidentne obmedzuje podvozok. Tomu Palo FARYN Fárek zadarmo nastaví a komplet zrepasuje podvozok. Výherca si akurát dodá základné komponenty v podobe reparačnej sady. Ostatné má grátis. Pokiaľ Palo stihne prísť osobne, vyberie on. Tak sa snažte!

A prineste si plavky, pretože vychýrené termálne kúpalisko Vadaš v Štúrove je otvorené do 19:00. To sa dá v rámci regenerácie stihnúť, motokrosoví pretekári túto službu vzdialenú iba 15km využívajú hromadne.

Ešte posledná výstraha: po kempe a depe budeme jazdiť na motorkách pomaly, bez driftovania a pridávania. Nech nerozryjeme pláň ako divé svine. Prípadní previnilci budú večer zbičovaní na dereši po holej riti maďarskými pandúrmi!!!

Vidíme sa v Dolnom Slovensku 1. mája.

TECHNICKÁ PREBIERKA

prehlasenie MECH

Pravidlá Piliscev Sand Race 2014

Pretek

Piliscev Sand 2014 je pretek pre cestné endurá s objemom motora nad 600ccm.

Technické prebierky a povinné tréningy na enduro trati prebehnú vo štvrtok dňa 1.5.2014 od 12:00 do 19:00.

Enduro časť hlavného preteku bude 2.5.2014 od 9:00 do 15:00 pre všetky kategórie. Rozprava s povinnou účasťou prebehne ráno o 8:00.

Bonusový pretek Šprint sa uskutoční 2.5.2014 vylučovacím spôsobom od 16:00 do 17:00 na motokrosovej trati. Bude osobitne vyhodnotený.

Motokrosová časť bude mať povinné tréningy v sobotu 3.5.2014 od 9:00 do 12:00. Pretek prebehne od 13:00 do 15:00. Rozprava sa uskutoční o 8:00.

Výberový motokrosový pretek iba pre Race má tréningy 3.5.2014 o 16:00 a pretek o 17:00. Bude osobitne vyhodnotený.

Trasa

Celková dĺžka trás je do 100km. Trasa nebude obsahovať asfaltové úseky. Iba šotolinové, poľné, pieskové, trávnaté a blatisté cesty, ale tiež prvky trialu, endura a motokrosu. Náročnosť terénu je zvolená tak aby ju mohli absolvovať cestné endurá s vyšším zdvihovým objemom a hmotnosťou.

Navigácia

Trať tohto závodu bude farebne vyznačená priamo na podklade tratí.

Kontrolné body

Na trase nie sú kontrolné body

Dodržovanie pravidiel cestnej premávky

Na prípadných presunoch po komunikáciách je nutné dodržiavať všetky pravidlá cestnej premávky vrátane rýchlostných limitov. Nedodržanie rýchlosti = +15 minút penalizácia.

Asistencia

Technická pomoc je zakázaná po celú dobu závodu okrem vzájomnej pomoci závodníkov na trase. Iná pomoc je prípustná iba pre vyhrabanie. Nutné opravy na trati závodu si vykonávajú závodníci sami s použitím materiálu, ktorý si vezú so sebou. Každý jazdec je povinný poskytnúť pomoc každému na trati závodu v situácii, keď bude ohrozený život alebo zdravie. Každý jazdec je povinný nahlásiť usporiadateľovi iného jazdca, ktorý má na trati problémy, ktoré mu pravdepodobne zabránia v dokončení etapy.

Zodpovednosť

Každý z účastníkov podpíše pred pretekom prehlásenie o účasti v závode na vlastné nebezpečenstvo. Bez tohto prehlásenia nebude pripustený k štartu!

Kategórie:

Objemové triedy:

Doplnkové kategórie:

Závodu sa môžu zúčastniť amatérsky jazdci bez licencie ale aj jazdci zo závodnou licenciou. Vstup motocyklov do závodu v kategórii MIMO (hlavne malé objemy, začínajúci jazdci125cc, a podobne) je možný len po predchádzajúcej dohode s organizátorom závodu a to za podmienky splnenia všetkých technických a administratívnych požiadaviek, zaplatenia plného štartovného a bez nároku na umiestnenie a výhru. Uprednostňovaný budú jazdci vo vyhlásených kategóriách a počet jazdcov je limitovaný! Ostré stroje typu enduro a motocross na štart vpustené nebudú.

Technické podmienky

Každá motorka a vybavenie jazdca musí prejsť prebierkou a to vo štvrtok popoludní pred pretekmi!!!

Motorka musí spĺňať tieto kritériá:

Jazdec a jeho vybavenie:

Odporúčame kompletné ochranné prvky (MX korytnačka).

Štartovné číslo:

Bude pridelené organizátorom závodu. Musí byť umiestnené viditeľne vpredu na motorke.

Tréning:

bude povinný na trati enduro okruhu vo štvrtok popoludní pre jazdcov po prebierkach a po pridelení štartovného čísla. Povinný motokrosový tréning bude v sobotu dopoludnia.

Penalizácie:

Diskvalifikácia:

Protesty:

– v prípade podania protestu je nutné zložiť k rukám riaditeľa závodu kauciu vo výške 50,-EUR. V prípade neoprávnenosti protestu kaucia prepadá.

Výsledky:

– poradie je určené pre všetkých jazdcov, ktorí dôjdu do cieľa. O poradí rozhoduje konečný čas po započítaní penalizácií. Prvé tri miesta v každej kategórii budú vyhlásené a odmenené pohármi a vecnými cenami.

Miesto konania:

Závod sa bude konať v blízkosti obce Piliscév v Maďarsku, na uzatvorenej trati. Neregistrovaný jazdci majú zákaz vstupu na trať závodu!

Bonusový pretek – Šprint:

Dobrovoľný pretek prebehne v piatok od 16:00 – 17:00 . Pretek prebehne bez rozdielu kategórií a tried ako vylučovací pretek jednotlivcov.

Bonusový pretek – Motokros:

Dobrovoľný pretek (iba pre triedu Race) sa uskutoční v sobotu o 17:00. Závodníci absolvujú 20 minút + jedno kolo.

Činovníci:

Riaditeľ závodu: Ing. arch. Peter Haršáni

Technický komisár: Ing. Tomáš Hajduch

Časomerač: Lucia Haršániová

Povolený počet jazdcov:

Maximálny počet jazdcov je 100.

Rozprava pre závodom:

Všetci jazdci sa musia povinne zúčastniť rozpravy pred závodom. Rozprava prebehne1 hodinu pred štartom prvého jazdca do závodu.

Iné ustanovenia:

Usporiadateľ sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za krádež motocykla, poškodenie motocykla alebo jeho príslušenstva a dielov, krádeže alebo poškodenia majetku jazdcov počas Piliscev Sand 2014. Usporiadateľ neručí za veci a majetok, ktorý si účastníci privezú so sebou do miesta konania Piliscev Sand 2014.

Štartovné:

Štartovné pre jazdca na jeden závod je 50,-Eur a zahrňuje:

Úhrada štartovného bude na vopred určenú účty bankovým prevodom, na mieste počas administratívnej prebierky sa platí 60,-Eur.

Štartovné je nevratné (s výnimkou situácie, ak dôjde k zrušeniu závodu zo strany usporiadateľa).

Ubytovanie:

Ubytovanie si zabezpečené v kempe vo vlastných stanoch a jazdci zúčastňujúci sa preteku zaň neplatia.

Enviromentálne pravidlá:

V prípade servisu je nutné použiť podložky pod motocykel, komunálny odpad pobaliť do igelitových vriec. Ohniská sa nesmú svojvoľne zakladať. Je zriadené centrálne ohnisko, gril povolený – nevypaľuje trávnik.

Prezentácia produktov a reklama:

Akékoľvek svojvoľné predávanie, vystavovanie alebo iná vizuálna prezentácia svojich alebo iných produktov obchodného charakteru je na tomto súkromnom športovisku zakázaná. Povolenie za presných podmienok môže vydať na presne ohraničený časový úsek len organizátor.

Bezpečnosť a správanie účastníkov:

Každý z pretekárov sa zúčastňuje preteku dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník Piliscev Sand 2014 si nebude nárokovať v prípade havárie, zranenia či iného postihnutia spôsobeného pretekárskou športovou činnosťou žiadnu úhradu od usporiadateľa Piliscev Sand 2014. Počas preteku sa bude riadiť pokynmi usporiadateľov. V prípade zranenia iného pretekára je povinný mu poskytnúť pomoc pokiaľ sa jedná o ohrozenie zdravia a života. Usporiadateľské vozidlá a vozidlá záchrannej služby majú prednosť pred závodníkmi na trati aj mimo nej.

Jazdenie po odpretekaní po depe a športovisku nie je dovolené. Po depe sa jazdí pomaly, bez pridávania a rozhrabávania podkladu. Na trati sa jazdí len v časovom rozmedzí pre tréning a samotný pretek.

Porušenie pravidiel bude mať za následok vyradenie nespratníka mimo súťaž a športoviska bez nároku na vrátenie štartovného.

Usporiadateľ:

o.z. SLOVAKIA ADVRIDERS

Nám. sv. Ladislava 925/3

951 15 Mojmírovce

IČO 42332982

Sponzori

Mitas FOX RACING KTM Faryn Suspension motoline

Partneri

Bighusky

Posledné príspevky v diskusií