www.advRiders.sk – dobrodružstvo v jednej stope

Registrácia

Prihlásenie:

SAND BAJA 2013 – REGISTRÁCIA

autor: Haro007, 28. 3. 2013, Diskusia k článku (počet reakcií: 6) SAND BAJA 2013 – REGISTRÁCIA

Konečne sa podarilo získať posledné razítko a prikývnutie na znak súhlasu. Po nervy drásajúcom doriešení trojročného problému a po rovných 6 mesiacoch jednaní Ministerstvo obrany SR povolilo výnimku a preteky na piesku sa budú konať.

Otvorili sa Vám možnosti pre účasť na jedinečný pretek v našich končinách. Povrchom, nádielkou kilometrov a hlavne príležitosťou vyskúšať ako približne chutí malá „púštna“ etapa.

Pred registráciou si pozorne prečítajte nasledujúce riadky, aby nevznikali zbytočné nejasnosti a nekládli sa už objasnené otázky.

Termín

Sand Baja 2013 sa uskutoční v dňoch 12.4.-14.4.2013. V piatok 12.4. sa otvára areál v Malackách od 10:00. Ukončenie plánujeme v nedeľu 14.4.2013 okolo 16:00 popoludní.

Miesto

Bivak bude na známom mieste v areáli Enduroclubu Malacky. Zároveň sa tu odkrúži aj prológ. Ubytovanie vo vlastných stanoch a autách. K dispozícii budú Toi Toi, barel s pitnou vodou, bufet a ohnisko. Zakladanie ohňa je povolené iba vo vyznačenom mieste. Účastníci dostanú pri vstupe vrece na odpadky, poprosíme o udržovanie poriadku. Ubytovanie majú pretekári a ich sprievod v registračnom poplatku. Prípadní diváci ubytovaní počas víkendu v bivaku zaplatia symbolických 5 Eur za stan či motorku. Po 22:00 je vyhlásený nočný kľud, pretože sa preteká od skorého rána. Jeho dodržiavanie hlavne v rovine hluku bude vyžadované.

GPS súradnice: S 48°28´12,66“   V 17°00´41,52“

RACE

Kategórie

vyhlasujeme dve hlavné výkonnostné triedy s tromi objemovými kategóriami.

Trieda TURIST a RACE sa delia na objemové kategórie 1V600, 2V600 a 2V800.

TURIST je určený pre jazdcov so skúsenosťami s jazdou v mäkkom teréne.

RACE je určený pre jazdcov s pretekárskymi skúsenosťami a s výrazne dobrou jazdou v piesku.

Kategória 1V600 je pre jednovalce nad 600ccm, kategória 2V600 pre dvojvalce s obsahom 600-800ccm a 2V800 pre dvojvalce s obsahom nad 800ccm. Motorky s menším zdvihovým objemom budú vpustené na pretek iba po dohovore s usporiadateľom.

Pre triedy TURIST aj RACE sú vyhlásené podkategórie bez rozdielu obsahu. HROCH označuje motorky s váhou nad 250kg: napr. GS 1150, Varadero a podobne. Do kategórie DEDO patria jazdci 45 roční a starší (počítané odo dňa preteku).

TURIST

Prebierky

Technické prebierky prebehnú v piatok 12.4.2013 v bivaku od 12:00 do 19:00. Motocykel musí byť plne funkčný v zmysle predpisov o cestnej premávke. Jazdec  doloží platný TP a STK, vodičský preukaz, lekárničku a mobilný telefón. Musí mať zaplatené štartovné a podpísaný reverz. K prebierke je potrebné si vytlačiť a vypísať preberací protokol doma, urýchli to celý priebeh. Nálepku so štartovým číslom a s prípadnou podkategóriou si musí nalepiť priamo na prebierke viditeľne na predný štít.

Jazdci TURIST sú povinný používať v preteku minimálne ochranné prvky integrované v odeve, rukavice, pevnú obuv a zodpovedajúcu prilbu. Ich nepoužívanie sa trestá vylúčením z preteku.

Jazdci RACE budú jazdiť v preteku v plnej krosovej výbave s pevnými chráničmi, s rukavicami a čižmami. Odporúčaná je otvorená krosová prilba s okuliarmi. Ich nepoužívanie sa trestá vylúčením z preteku. Chránič krčnej chrbtice je odporúčaný a nepovinný.

ORG

Pretek

V piatok 12.4.2013 po prebierke na nalepení štartového čísla môže jazdec používať na tréning trať v Malackách neobmedzene. Mimo to musí každý TURIST absolvovať minimálne 2 okruhy na vyznačenej trati a RACE minimálne 6 okruhov. Tí ktorí sa nepredpokladateľne zdržia počas cesty na pretek a dorazia za šera môžu prológ absolvovať ráno v sobotu od 5:30 do 6:30. Absolvovanie je podmienkou pre pokračovanie v preteku. Jazdci bez prológu môžu pokračovať v nasledujúcich dňoch v podujatí, no nebudú klasifikovaní.

V sobotu 13.4.2013 sa individuálne jazdci presunú na štart vzdialený cca 35km podľa GPS, prípadne mapy obdržanej na prebierkach.

Štart do časovo obmedzenej trate bude od 7:30, preto treba vstať o cca 6:00. Táto časť bude s obmedzením na 3 hodiny, čas nad limit sa započíta ako penalizácia. Trať povedie po lesných pieskových cestách, miestami s technickými úsekmi s rozjazdeným pieskom. TURIST prejdú 50km, RACE 150km. Po prestávke bude nasledovať enduro test delený podľa výkonnostných tried na mierne náročný a ťažký. Časový limit bude znovu 3 hodiny. Jeho prekročenie znamená diskvalifikáciu, v podujatí však jazdec môže pokračovať. Po ukončení nasleduje presun do bivaku.

Počas dňa bude bufet presunutý do priestoru štartu a cieľa. Ten je totožný pre lesný okruh aj pre enduro test. Jazdci si musia vystačiť s palivom. Bude otvorená čerpacia stanica 4 km od štartu dostupná po asfalte. Prípadné dolievanie benzínu počas preteku je povolené vo vyhradenom priestore z vlastných prinesených bandasiek.

D,H

V nedeľu 14.4.2013 sa ráno opäť začne presunom k štartu, prebehne mierne pozmenený enduro test a návrat do bivaku. Štart sa posunie na 8:00. Vyhodnotenie bude v skorom popoludní.

Všetky časy vyhodnotí časomiera s pasívnym čipom. Ten si jazdec vyfasuje od merača oproti zálohe 10€. Práca s čipom sa objasní na dennej rozprave. Roadbook nie je potrebný, GPS odporúčané, lekárnička a mobilný telefón povinné.

Vzhľadom k väčšiemu množstvu kôl na enduro teste si jazdci musia sami zabezpečiť správne odpočítanie ich počtu (značením, trhačkou…). Protesty v tomto smere nebudú prijaté, zodpovednosť je na jazdcovi. Prestup medzi kategóriami v preteku nie je možný. Víťazi jednotlivých kategórií TURIST musia v ročníku 2014 prestúpiť do RACE.

Registrácia

Prebehne na stránke www.advriders.sk . Záujemca si zvolí tabuľku podľa výkonnosti, vyplní potrebné údaje, zvolí jednu z objemových kategórií a do poznámky zaznačí či patrí aj do HROCH (H) a DEDO (D). Pri platbe štartovného je potrebné do poznámky uviesť MENO PRETEKÁRA, po prijatí na účet administrátor uverejní potvrdenie platby v súpiske. Platba prevodom sa uzatvára v PIATOK 5.4.2013 a priamym vkladom na účet v PONDELOK 9.4.2013, po tomto termíne sa platí v hotovosti pri prebierke 90€ (inak nedokážeme skontrolovať či nabehla). Samotná registrácia je otvorená do polnoci v stredu 10.4.2013.

Základná cena pri prevode je 75€. Cena obsahuje pretek na 3 dni, ubytovanie a služby v bivaku, zdravotnú ambulanciu, 2x hlavné jedlo a občerstvenie po preteku, časomieru a štartové číslo. Českí pretekári platia v českých korunách!!!

Bankový kontakt SK: OTP 10595108/5200 – 75 €

Bankový kontakt CZ: ČSOB 105593017/0300 – 1.935 CZK

adv

Na obrázku je jedna z cien. Nepoviem triedu a kategóriu aby ste nešpekulovali.

Ostatné

Po trati sa môžu vo Vojenskom  obvode Záhorie pohybovať iba motorky vybavené príslušnou nálepkou od usporiadateľa. Obvod spadá pod špeciálny režim Ministerstva obrany SR. Pretože je to aj ostrá strelnica a skúšobný polygón zbraní je NEVYHNUTNÉ pohybovať sa iba po vyznačených sektoroch! Ich svojvoľné opustenie znamená okamžité vylúčenie z aktuálneho preteku aj z budúcich ročníkov! Diváci môžu parkovať vozidlá v priestore enduro testu pri štarte, pohyb po trati vo vnútri VO je prísne zakázaný. Odvážlivcov mimo povolené zóny bude odchytávať vojenská polícia s príslušným postihom. Tým nechceme divákov odradiť – naopak sú vítaní. Na štarte je v relatívne malom priestore vidieť všetko, tu je dovolené aj fotiť a filmovať.  Zároveň aj ukončenie veľkého okruhu je atraktívne a fanúšikovia si určite prídu na svoje.

Privítali by sme účasť 2 pracovných štvorkoliek s usporiadateľskými právami a povinnosťami pri vyprosťovaní motoriek z piesku. Záujemcovia bližšie podrobnosti u usporiadateľa na 0905/622 027.

Haro a Vlado

TECHNICKÁ PREBIERKA

prehlásenie

Sponzori

Mitas FOX RACING KTM Faryn Suspension motoline

Partneri

Bighusky

Posledné príspevky v diskusií