www.advRiders.sk – dobrodružstvo v jednej stope

Registrácia

Prihlásenie:

Pokyny pre Piliscsev XL Sand Race 2015

autor: Haro007, 21. 4. 2015, Diskusia k článku (počet reakcií: 5) Pokyny pre Piliscsev XL Sand Race 2015

XL-Cup-podporuju

Na začiatku mája sa stretneme na trati v Piliščéve na enduro preteku. Preto ešte raz vysvetlím program XL víkendu.

Pretek sa uskutoční na uzatvorenej enduro a krosovej trati Piliscsév v Maďarsku GPS N47°40´26,03“ E18°47´32,22“. Platiaci pretekári majú k dispozícii plochu na kempovanie s prípojkami elektriny, wc a sprchy. Spíme vo vlastných stanoch a karavanoch. O jedlo a pitie sa postará overený bufet s Jankou na čele, platíme Eurami!

Platby za pretek posielajte do utorka polnoci 28.4.2015 na ČSOB Nitra č.ú. 4018525639/7500, IBAN: SK76 7500 0000 0040 1852 5639. Po tomto termíne prijímam iba hotovosť pri prebierkach.

Návštevníci – diváci majú vstup zdarma. Pokiaľ prenocujú, platia na jednu noc 5,-€ za stan a motorku dohromady. Inak sa môžu pohybovať v rámci pozerania pozdĺž celej trate, samozrejme pešo. Od 23:00 platí večierka pre všetkých – pre pretekárov aj pre návštevníkov. Všetci pretekajúci aj pozerajúci účastníci budú označení povinne farebnými náramkami. Majiteľov foťákov v pozícii divákov poprosím o bohatú obrázkovú dokumentáciu, nech máme na čo spomínať. Fotografi, ozvite sa osobne v Piliscseve. Vopred ďakujem.

17

Registrácia je stále otvorená, vytlačím zopár čísiel navyše pre notorických neporiadnikov, neprihlásených vopred. Kto príde neprihlásený, nebude mať zaručené pamätné tričko. Upozorňujem, že prebierky sú naplánované na piatok 1.5.2015 od 8:00 do 20:00. Väčšinu chceme ich stihnúť za svetla, pretože jazdci musia absolvovať povinný zoznamovací enduro tréning. Pokiaľ sa niekto dostaví potme, vybavíme aj jeho, no musí v sobotu o 7:00 odjazdiť povinný tréning. Výnimky sa nepovoľujú, pretože víkend je veľmi nabitý a nebude časový priestor na posúvanie štartu.

Na trati nezablúdite, vyznačím ju pomocou farebných šípok. Po trati budú premávať štvorkolky, určené na odtiahnutie pokazených strojov a prípadný odvoz zranených do bivaku. V bivaku v priestore štartu bude kontaktná osoba na prípadné zavolanie záchranky.

Vzhľadom k podkladu odporúčam obutie štupľových pneumatík, jazdci na vyslovene cestných a zodratých vzoroch neprejdú cez prebierku. Výhodou areálu je, že pieskový podklad zabezpečí zjazdnosť do hodiny po akomkoľvek daždi, no riadne pneumatiky treba. V technickej prebierke vypĺňajú prihlásení aj Reverz a Technickú prebierku. Urýchli a zjednoduší našu prácu, ak toto zvládnete sami a prinesiete uvedené dokumenty kompletné so sebou. Dokumenty v PDF sú na stiahnutie: prehlasenie MECH

41

Štvrtok 30.4.2015

Vo štvrtok je možný predčasný príchod na trať v popoludňajších hodinách. Pre jazdcov platí možnosť prípadného tréningu od cca 15:00, musím nachystať trať. Prenocovanie je bez príplatkov.

Piatok 1.5.2015

V piatok prebehnú registrácie jazdcov od 8:00 do 20:00. Všetci musia povinne prejsť technickou prebierkou a po nalepení štartového čísla tiež absolvovať tréning. Jeho dĺžku nebudeme kontrolovať, no je tiež povinný. Zavádzacie kolo absolvujú čerstvo príchodzí za asistencie štvorkolky usporiadateľov. Pretekári môžu trénovať na enduro aj na motokrosovom okruhu.

V tento deň majú registrovaní pretekári guláš a nápoj v bufete, ktorí zafunguje od dopoludnia.

Sobota 2.5.2015

Pretekári sa ráno o 7:30 zúčastnia povinnej rozpravy, o 8:30 štartujú Race a po nich Turist do prvej časti preteku. Počet okruhov sa dozvedia v rozprave. Druhá časť preteku odštartuje o 11:00.

O 14:00 účastníci kategórie Race absolvujú povinný tréning na motokros, ktorý odštartuje o 15:00. Vyhodnotenie bude okolo 19:00. Dovtedy by mali všetci vydržať ako tak triezvi. Opiáš je potom povolený do rána.

Nedeľa 3.5.2015

Balenie, vytriezvenie a rozchod domov. Dopoludnia je ešte možné vozenie sa po tratiach.

47

Pravidlá Piliscsev Sand Race 2015

Pretek

Piliscsev sand Race 2015 je prioritne vytrvalostný pretek pre cestné endurá s objemom motora nad 600ccm.

Technické prebierky a povinné tréningy na enduro trati prebehnú v piatok dňa 1.5.2015 od 8:00 do 20:00.

Enduro časť hlavného preteku bude v sobotu 2.5.2015 od 8:00 do cca 17:00 pre všetky kategórie. Rozprava s povinnou účasťou prebehne ráno o 7:30.

Dopĺňanie paliva je povolené iba vo vyhradenej ploche v priestore štartu z vlastných, vopred prinesených nádob. Za každé dolievanie paliva nie je jazdec penalizovaný.

Bonusový pretek Motokros sa uskutoční na motokrosovej trati. Bude osobitne vyhodnotený a zúčastniť sa môžu iba jazdci kategórie RACE. Zároveň sa započíta do celkových výsledkov.

Trasa

Celková dĺžka trás je do 100km RACE a do 90km TURIST. Trasa nebude obsahovať asfaltové úseky. Iba šotolinové, poľné, pieskové, trávnaté a blatisté cesty, ale tiež prvky trialu, endura a motokrosu. Náročnosť terénu je zvolená tak aby ju mohli absolvovať cestné endurá s vyšším zdvihovým objemom a hmotnosťou.

Navigácia

Trať tohto závodu bude farebne vyznačená šípkami priamo na trati.

Kontrolné body

Na trase nie sú kontrolné body

15

Asistencia

Technická pomoc je zakázaná po celú dobu závodu okrem vzájomnej pomoci závodníkov na trase. Iná pomoc je prípustná iba pre vyhrabanie. Nutné opravy na trati závodu si vykonávajú závodníci sami s použitím materiálu, ktorý si vezú so sebou. Väčšie opravy sa môžu vykonávať za asistencie tretích osôb vo vyhradenej ploche v priestore štartu.

Každý jazdec je povinný poskytnúť pomoc každému na trati závodu v situácii, keď bude ohrozený život alebo zdravie. Každý jazdec je povinný nahlásiť usporiadateľovi iného jazdca, ktorý má na trati problémy, ktoré mu pravdepodobne zabránia v dokončení etapy.

Zodpovednosť

Každý z účastníkov podpíše pred pretekom prehlásenie o účasti v závode na vlastné nebezpečenstvo. Bez tohto prehlásenia nebude pripustený k štartu!

Kategórie:

Objemové triedy:

Doplnkové kategórie:

Závodu sa môžu zúčastniť amatérsky jazdci bez licencie ale aj jazdci zo závodnou licenciou.

40

Technické podmienky

Každá motorka a vybavenie jazdca musí prejsť prebierkou a to v piatok počas dňa pred pretekmi!!!

Motorka musí spĺňať tieto kritériá:

Jazdec a jeho vybavenie:

Odporúčame kompletné ochranné prvky (MX korytnačka).

Štartovné číslo:

Bude pridelené organizátorom závodu. Musí byť umiestnené viditeľne vpredu na motorke.

108

Tréning:

Bude povinný na trati enduro okruhu v piatok popoludní pre jazdcov po prebierkach a po pridelení štartovného čísla. Povinný motokrosový tréning bude v sobotu popoludní.

Penalizácie:

Diskvalifikácia:

Protesty:

V prípade podania protestu je nutné zložiť k rukám riaditeľa závodu kauciu vo výške 50,-EUR. V prípade neoprávnenosti protestu kaucia prepadá.

mapa

Výsledky:

Poradie je určené pre všetkých jazdcov, ktorí dôjdu do cieľa. O poradí rozhoduje konečný počet kôl po započítaní penalizácií. Prvé tri miesta v každej kategórii budú vyhlásené a odmenené pohármi a vecnými cenami.

Miesto konania:

Závod sa bude konať v blízkosti obce Piliscsév v Maďarsku, na uzatvorenej trati. Neregistrovaný jazdci majú zákaz vstupu na trať závodu!

Bonusový pretek – Motokros:

Dobrovoľný pretek (iba pre triedu RACE) prebehne v sobotu od 15:00. Pretek prebehne bez rozdielu kategórií a tried ako pretek jednotlivcov na čas.

Činovníci:

Riaditeľ závodu: Ing. arch. Peter Haršáni

Technický komisár: Juraj Tóth

Časomerač: Tomáš Hajduch

16

Povolený počet jazdcov:

Maximálny počet jazdcov je 100.

Rozprava pre závodom:

Všetci jazdci sa musia povinne zúčastniť rozpravy pred závodom. Rozprava prebehne 30 minút pred štartom prvého jazdca do závodu.

Iné ustanovenia:

Usporiadateľ sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za krádež motocykla, poškodenie motocykla alebo jeho príslušenstva a dielov, krádeže alebo poškodenia majetku jazdcov počas Piliscsev Sand Race 2015. Usporiadateľ neručí za veci a majetok, ktorý si účastníci privezú so sebou do miesta konania Piliscsev Sand Race 2015.

Štartovné:

Štartovné pre jazdca na jeden závod je 50,-Eur a zahrňuje:

Úhrada štartovného bude na vopred určenú účty bankovým prevodom, na mieste počas administratívnej prebierky sa platí 60,-Eur.

Štartovné je nevratné (s výnimkou situácie, ak dôjde k zrušeniu závodu zo strany usporiadateľa).

Ubytovanie:

Ubytovanie si zabezpečené v kempe vo vlastných stanoch a jazdci zúčastňujúci sa preteku zaň neplatia.

Enviromentálne pravidlá:

V prípade servisu je nutné použiť podložky pod motocykel, komunálny odpad pobaliť do igelitových vriec. Ohniská sa nesmú svojvoľne zakladať. Je zriadené centrálne ohnisko, gril povolený – nevypaľuje trávnik.

Prezentácia produktov a reklama:

Akékoľvek svojvoľné predávanie, vystavovanie alebo iná vizuálna prezentácia svojich alebo iných produktov obchodného charakteru je na tomto súkromnom športovisku zakázaná. Povolenie za presných podmienok môže vydať na presne ohraničený časový úsek len organizátor.

77

Bezpečnosť a správanie účastníkov:

Každý z pretekárov sa zúčastňuje preteku dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník Piliscsev Sand Race 2015 si nebude nárokovať v prípade havárie, zranenia či iného postihnutia spôsobeného pretekárskou športovou činnosťou žiadnu úhradu od usporiadateľa Piliscsev Sand Race 2015. Počas preteku sa bude riadiť pokynmi usporiadateľov. V prípade zranenia iného pretekára je povinný mu poskytnúť pomoc pokiaľ sa jedná o ohrozenie zdravia a života. Usporiadateľské vozidlá a vozidlá záchrannej služby majú prednosť pred závodníkmi na trati aj mimo nej.

Jazdenie po odpretekaní po depe a športovisku nie je dovolené. Po depe sa jazdí pomaly, bez pridávania a rozhrabávania podkladu. Na trati sa jazdí len v časovom rozmedzí pre tréning a samotný pretek.

Porušenie pravidiel bude mať za následok vyradenie nespratníka mimo súťaž a športoviska bez nároku na vrátenie štartovného.

Usporiadateľ:

o.z. SLOVAKIA ADVRIDERS

Nám. sv. Ladislava 925/3

951 15 Mojmírovce

IČO 42332982

Program:

Piatok 1.5.2015

– technické prebierky 8:00 – 20:00

– tréning RACE a TURIST 8:00 až 20:00

Sobota 2.5.2015

– 7:30 rozprava RACE

– 8:30 pretek RACE a TURIST

– 11:00 pretek RACE a TURIST

– 14:00 tréning Motokros

– 15:00 pretek Motokros

– 19:00 vyhlásenie výsledkov

Nedeľa 3.5.2015

– 9:00 až 12:00 vozenie sa na trati

Sponzori

Mitas FOX RACING KTM Faryn Suspension motoline

Partneri

Bighusky

Posledné príspevky v diskusií