www.advRiders.sk – dobrodružstvo v jednej stope

Registrácia

Prihlásenie:

Piliscsev Maraton 2014 – pokyny

autor: Haro007, 28. 8. 2014, Diskusia k článku (počet reakcií: 1) Piliscsev Maraton 2014 – pokyny

O dva týždne sa stretneme na trati v Piliščéve na maratónskom preteku. Preto ešte raz vysvetlím program XXL víkendu.

Pretek sa uskutoční na uzatvorenej enduro a krosovej trati Piliscsév v Maďarsku GPS N47°40´26,03“ E18°47´32,22“. Platiaci pretekári majú k dispozícii plochu na kempovanie s prípojkami elektriny, wc a sprchy. K dispozícii je aj zopár lôžok v hlavnej budove (4 – 5), kontakt Atilla Kulkey 0036 209 248 399 (maďarsky, anglicky). Normálne spíme vo vlastných stanoch a karavanoch. O jedlo a pitivo sa postará overený bufet, platíme Eurami!

Platby za pretek posielajte do utorka polnoci 9.9.2014 na ČSOB Nitra č.ú. 4018525639/7500, IBAN: SK76 7500 0000 0040 1852 5639. Po tomto termíne prímam iba hotovosť pri prebierkach.

Návštevníci – diváci majú vstup zdarma. Pokiaľ prenocujú, platia na jednu noc 5,-€ za stan a motorku dohromady. Inak sa môžu pohybovať v rámci pozerania pozdĺž celej trate, samozrejme pešo. Od 23:00 platí večierka pre všetkých – pre pretekárov aj pre návštevníkov.

trasa

Registrácia je stále otvorená, vytlačím zopár čísiel navyše pre notorických neporiadnikov, neprihlásených vopred. Upozorňujem, že prebierky sú naplánované na piatok 12.9.2014 od 8:00 do 20:00. Väčšinu chceme ich stihnúť za svetla, pretože jazdci musia absolvovať povinný zoznamovací enduro tréning. Pokiaľ sa niekto dostaví potme, vybavíme aj jeho, no bude musieť nasledujúci deň štartovať zo zadného radu. Výnimky sa nepovoľujú, pretože víkend je veľmi nabitý a nebude časový priestor na posúvanie štartu. Ostatné sa dočítate v oficiálnych pravidlách.

Na trati nezablúdite, vyznačím ju pomocou farebných šípok. Po trati bude premávať štvorkolka, určená na odtiahnutie pokazených strojov a prípadný odvoz zranených do bivaku.

Vzhľadom k podkladu odporúčam obutie štupľových pneumatík, jazdci na vyslovene cestných a zodratých vzoroch neprejdú cez prebierku. V technickej prebierke vypĺňajú prihlásení aj Reverz a Technickú prebierku. Urýchli a zjednoduší našu prácu, ak toto zvládnete sami a prinesiete uvedené dokumenty kompletné so sebou. Dokumenty v PDF sú na stiahnutie. Prípadne sa pýtajte cez diskusiu alebo cez osobný mail.

Prehlásenie a technická prebierka na stiahnutie:

prehlasenie+TK

Trate sú oproti májovému preteku dlhšie, viac do rýchla. TURIST majú jednoduchší profil a mierne menej namáhavú trasu v prvej polovici. RACE okruh zostáva výživný, no viac bude možné vziať motorky za plyn. Aj z motokrosovej trate som zahrnul pre paličov väčší úsek. Miesta zarastené vysokou trávou pokosíme, menej prístupné úseky v priebehu tréningu jednoducho vyjazdíme.

Race

Pravidlá Piliscsev Maraton 2014

Pretek

Piliscsev Maraton 2014 je vytrvalostný pretek pre cestné endurá s objemom motora nad 600ccm.

Technické prebierky a povinné tréningy na enduro trati prebehnú v piatok dňa 12.9.2014 od 8:00 do 20:00.

Enduro časť hlavného preteku bude v sobotu 13.9.2014 od 8:00 do 15:00 pre všetky kategórie. Rozprava s povinnou účasťou prebehne ráno o 7:30.

Dopĺňanie paliva je povolené iba vo vyhradenej ploche v priestore štartu z vlastných, vopred prinesených nádob. Za každé dolievanie paliva sa jazdcovi odpočítava jeden okruh z výsledkov.

Bonusový pretek Motokros sa uskutoční v nedeľu 14.9.2014 od 10:00 na motokrosovej trati. Bude osobitne vyhodnotený a zúčastniť sa môžu iba jazdci kategórie RACE. Motokrosová časť bude mať povinné tréningy v sobotu 13.9.2014 od 16:00. V prípade nevyhnutnosti sa pretek uskutoční v sobotu o 17:00.

Trasa

Celková dĺžka trás je do 100km (TURIST) a do 200km (RACE). Trasa nebude obsahovať asfaltové úseky. Iba šotolinové, poľné, pieskové, trávnaté a blatisté cesty, ale tiež prvky trialu, endura a motokrosu. Náročnosť terénu je zvolená tak aby ju mohli absolvovať cestné endurá s vyšším zdvihovým objemom a hmotnosťou.

Navigácia

Trať tohto závodu bude farebne vyznačená šípkami priamo na trati.

Kontrolné body

Na trase nie sú kontrolné body

Dodržovanie pravidiel cestnej premávky

Na prípadných presunoch po komunikáciách je nutné dodržiavať všetky pravidlá cestnej premávky vrátane rýchlostných limitov. Nedodržanie rýchlosti = +15 minút penalizácia.

Asistencia

Technická pomoc je zakázaná po celú dobu závodu okrem vzájomnej pomoci závodníkov na trase. Iná pomoc je prípustná iba pre vyhrabanie. Nutné opravy na trati závodu si vykonávajú závodníci sami s použitím materiálu, ktorý si vezú so sebou. Väčšie opavy sa môžu vykonávať za asistencie tretích osôb vo vyhradenej ploche v priestore štartu.

Každý jazdec je povinný poskytnúť pomoc každému na trati závodu v situácii, keď bude ohrozený život alebo zdravie. Každý jazdec je povinný nahlásiť usporiadateľovi iného jazdca, ktorý má na trati problémy, ktoré mu pravdepodobne zabránia v dokončení etapy.

Zodpovednosť

Každý z účastníkov podpíše pred pretekom prehlásenie o účasti v závode na vlastné nebezpečenstvo. Bez tohto prehlásenia nebude pripustený k štartu!

Kategórie:

Turist

Objemové triedy:

Doplnkové kategórie:

Závodu sa môžu zúčastniť amatérsky jazdci bez licencie ale aj jazdci zo závodnou licenciou. Vstup motocyklov do závodu v kategórii MIMO (hlavne malé objemy, začínajúci jazdci125cc, a podobne) je možný len po predchádzajúcej dohode s organizátorom závodu a to za podmienky splnenia všetkých technických a administratívnych požiadaviek, zaplatenia plného štartovného a bez nároku na umiestnenie a výhru. Uprednostňovaný budú jazdci vo vyhlásených kategóriách a počet jazdcov je limitovaný! Ostré stroje typu enduro a motocross na štart vpustené nebudú.

Technické podmienky

Každá motorka a vybavenie jazdca musí prejsť prebierkou a to v piatok počas dňa pred pretekmi!!!

Motorka musí spĺňať tieto kritériá:

Jazdec a jeho vybavenie:

Odporúčame kompletné ochranné prvky (MX korytnačka).

Štartovné číslo:

Bude pridelené organizátorom závodu. Musí byť umiestnené viditeľne vpredu na motorke.

Tréning:

Bude povinný na trati enduro okruhu v piatok popoludní pre jazdcov po prebierkach a po pridelení štartovného čísla. Povinný motokrosový tréning bude v sobotu popoludní.

Veget

Penalizácie:

Diskvalifikácia:

Protesty:

V prípade podania protestu je nutné zložiť k rukám riaditeľa závodu kauciu vo výške 50,-EUR. V prípade neoprávnenosti protestu kaucia prepadá.

Výsledky:

Poradie je určené pre všetkých jazdcov, ktorí dôjdu do cieľa. O poradí rozhoduje konečný počet kôl po započítaní penalizácií. Prvé tri miesta v každej kategórii budú vyhlásené a odmenené pohármi a vecnými cenami.

Miesto konania:

Závod sa bude konať v blízkosti obce Piliscsév v Maďarsku, na uzatvorenej trati. Neregistrovaný jazdci majú zákaz vstupu na trať závodu!

Bonusový pretek – Motokros:

Dobrovoľný pretek (iba pre triedu RACE) prebehne v nedeľu od 10:00. Pretek prebehne bez rozdielu kategórií a tried ako pretek jednotlivcov na čas na 8 okruhov.

Činovníci:

Riaditeľ závodu: Ing. arch. Peter Haršáni
Technický komisár: Ondrej Farkaš
Časomerač: Ing. Tomáš Hajduch

Povolený počet jazdcov:

Maximálny počet jazdcov je 100.

Rozprava pre závodom:

Všetci jazdci sa musia povinne zúčastniť rozpravy pred závodom. Rozprava prebehne 30 minút pred štartom prvého jazdca do závodu.

Iné ustanovenia:

Usporiadateľ sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za krádež motocykla, poškodenie motocykla alebo jeho príslušenstva a dielov, krádeže alebo poškodenia majetku jazdcov počas Piliscsev Maraton 2014. Usporiadateľ neručí za veci a majetok, ktorý si účastníci privezú so sebou do miesta konania Piliscsev Maraton 2014.

Štartovné:

Štartovné pre jazdca na jeden závod je 50,-Eur (20,- Eur VEGET) a zahrňuje:

Úhrada štartovného bude na vopred určenú účty bankovým prevodom, na mieste počas administratívnej prebierky sa platí 60,-Eur. Štartovné je nevratné (s výnimkou situácie, ak dôjde k zrušeniu závodu zo strany usporiadateľa).

Ubytovanie:

Ubytovanie si zabezpečené v kempe vo vlastných stanoch a jazdci zúčastňujúci sa preteku zaň neplatia.

Enviromentálne pravidlá:

V prípade servisu je nutné použiť podložky pod motocykel, komunálny odpad pobaliť do igelitových vriec. Ohniská sa nesmú svojvoľne zakladať. Je zriadené centrálne ohnisko, gril povolený – nevypaľuje trávnik.

Prezentácia produktov a reklama:

Akékoľvek svojvoľné predávanie, vystavovanie alebo iná vizuálna prezentácia svojich alebo iných produktov obchodného charakteru je na tomto súkromnom športovisku zakázaná. Povolenie za presných podmienok môže vydať na presne ohraničený časový úsek len organizátor.

Bezpečnosť a správanie účastníkov:

Každý z pretekárov sa zúčastňuje preteku dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník Piliscsev Maraton 2014 si nebude nárokovať v prípade havárie, zranenia či iného postihnutia spôsobeného pretekárskou športovou činnosťou žiadnu úhradu od usporiadateľa Piliscsev Maraton 2014. Počas preteku sa bude riadiť pokynmi usporiadateľov. V prípade zranenia iného pretekára je povinný mu poskytnúť pomoc pokiaľ sa jedná o ohrozenie zdravia a života. Usporiadateľské vozidlá a vozidlá záchrannej služby majú prednosť pred závodníkmi na trati aj mimo nej.

Jazdenie po odpretekaní po depe a športovisku nie je dovolené. Po depe sa jazdí pomaly, bez pridávania a rozhrabávania podkladu. Na trati sa jazdí len v časovom rozmedzí pre tréning a samotný pretek. Porušenie pravidiel bude mať za následok vyradenie nespratníka mimo súťaž a športoviska bez nároku na vrátenie štartovného.

Usporiadateľ:

o.z. SLOVAKIA ADVRIDERS

Nám. sv. Ladislava 925/3

951 15 Mojmírovce

IČO 42332982

03

Program:

Piatok 12.9.2014

– technické prebierky 8:00 – 20:00
– tréning RACE 9:00 až 10:00
– tréning TURIST 10:00 až 11:00
– vozenie VEGET 11:00 až 12:00
– tréning RACE 12:00 až 13:00
– tréning TURIST 13:00 až 14:00
– vozenie VEGET 14:00 až 15:00
– tréning RACE 15:00 až 16:00
– tréning TURIST 16:00 až 17:00
– vozenie VEGET 17:00 až 17:40
– tréning RACE 17:40 až 18:30

Sobota 13.9.2014

– 7:30 rozprava RACE
– 8:00 až 12:00 pretek RACE
– 12:30 rozprava TURIST
– 13:00 až 15:00 pretek TURIST
– 15:00 až 16:00 vozenie Veget
– 16:00 až 17:00 tréning Motokros
– 17:00 až 18:00 vozenie Veget
– 18:00 vyhlásenie výsledkov

Nedeľa 14.9.2014

– 9:30 rozprava Motokros
– 10:00 pretek motokros
– 11:00 vyhlásenie výsledkov
– 12:00 až 14:00 vozenie Veget
– 14:00 ukončenie Piliscsev Maraton 2014

Sponzori

Mitas FOX RACING KTM Faryn Suspension motoline

Partneri

Bighusky

Posledné príspevky v diskusií